3DALÍ. DALÍ I l'HOLOGRAFIA: REALITAT VIRTUAL I IL·LUSIÓ DE REALITAT

Montse Aguer, Alice Cooper, Salvador Dalí, Selwyn Lyssack

DAS Edicions, Figueres, 2012

Exposició celebrada al Castell Gala Dalí de Púbol.

Editat en català, amb traduccions al castellà, anglès, francès i rus.