Max Ernst invisible a primera vista : grabados, libros ilustrados, esculturas = Max Ernst invisible a primera vista : gravats, llibres il·lustrats, escultures

Barcelona: Fundació ""La Caixa"", 2005