XII reunió tècnica de conservació i restauració : vers una conservació-restauració sostenible: reptes i projectes

Barcelona: Grup Tècnic. Associació professional dels conservadors-restauradors de Catalunya, 2010