XIII reunió tècnica de conservació i restauració : interdisciplinarietat en conservació-restauració : realitat o ficció?

Barcelona: Grup Tècnic. Associació professional dels conservadors-restauradors de Catalunya, 2012