Informaciò prèvia a la compra d'entrades

  1. Tràmits per a celebrar el contracte.
  2. Arxiu i accessibilitat del document electrònic.
  3. Identificar i corregir errades en la introducció de les dades.
  4. Condicions generals de la contractació.
  5. Llengua.
  6. Desistiment.
  7. Avís legal.