Reserva de drets

Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala-Salvador Dalí.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.

Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a VEGAP (91 532 66 32 / 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

De la fotografia de Salvador Dalí:

Drets d'imatge de Salvador Dalí reservats. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014

De la pàgina web:

© Can Antaviana, S.L. amb la col·laboració d'EPI, Estudis i Projectes Informàtics.

De les obres de Salvador Dalí:

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014

Les imatges han estat realitzades per Martí Gasull i Black & White Ltd.

De les obres de la Col·lecció del Salvador Dalí Museum:

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014

Als USA: © Salvador Dalí Museum Inc, St, Petersburg, FL, 2014