Ajuntament de Figueres, en dipòsit permanent a la Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres