El Catàleg Raonat neix l'any 2004, amb motiu de la celebració del centenari del naixement de l'artista, a fi de reunir i compartir, mitjançant la seva publicació on-line, una informació acurada i rigorosa de les obres que pertanyen a la producció pictòrica de Salvador Dalí compreses entre 1910 i 1983.

QUÈ ÉS?

El catàleg raonat té per objectiu determinar, d'una manera definitiva, quines obres pertanyen a la producció pictòrica de Dalí. Per tant, es tracta d'un treball d'atribució que, de moment, no contempla una valoració estètica de les obres.

El projecte es concep com un work in progress que, de forma permanent, es modifica i amplia amb les dades aportades per l'equip de tècnics de la Fundació Gala-Salvador Dalí. El fruit d'aquesta contínua investigació exhaustiva ens permet publicar el següent tram de catàleg raonat, que abraça l'obra pictòrica de l'artista des de l'any 1952 fins al 1964.

COM ES TREBALLA?

El procés de treball segueix l'esquema següent:

La informació bàsica d'aquest catàleg prové dels riquíssims fons documentals de la Fundació Gala-Salvador Dalí, i ha estat complementada pels també importantíssims fons del Salvador Dalí Museum de St. Petersburg (Florida, EUA), que ha ofert la seva col·laboració en tot moment. Hem consultat així mateix el fons del Centre Pompidou de París i el Museum Boijmans van Beuningen de Rotterdam ens ha ajudat en la recerca de col·leccions privades, així com, entre altres institucions, les cases de subhastes Sotheby's i Christie's. D'altra banda, per a la definició d'algunes dades tècniques que presentaven dubtes, s'ha comptat amb la col·laboració dels laboratoris científics dels Departaments de Conservació i Restauració del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid i de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

 • Examinem les obres de què tenim coneixement.
 • Contrastem l'examen visual amb la documentació fotogràfica i amb la informació de què disposem (facilitada pels propietaris actuals de l'obra, ja siguin particulars o institucions).
 • Verifiquem la informació mitjançant, si és possible, una segona font obtinguda a partir de:
  • els llibres de la Biblioteca de la Fundació Gala-Salvador Dalí
  • els catàlegs d'exposicions
  • la premsa de l'època continguda a l'Hemeroteca de la Fundació Gala-Salvador Dalí.
  • els catàlegs de subhastes
  • els manuscrits del mateix artista
  • arxius diversos:
   • per a les obres fins al 1929, els arxius del Museu Abelló de Mollet del Vallès
   • per a les obres fins al 1939, els arxius de la Julien Levy Gallery de Nova York
   • per a les obres fins al 1951, els arxius de Smithsonian, The Museum of Modern Art i la New York Public Library de Nova York
 • Julia Pine, Paul Dorsey, Paul Chimera i Karl-Heinz Klumpner han compartit amb nosaltres la seva recerca sobre els retrats pintats per Salvador Dalí
 • Elliott King ha compartit amb nosaltres el seu coneixement sobre el Dalí tardà
 • Agraïm els suggeriments de Mario González Lares

Quan no podem examinar l'obra directament, ho fem a través de fotografies i aportem la informació subministrada pels museus o els col·leccionistes privats. Davant de qualsevol dubte, hem preferit no incloure en el catàleg les obres de les quals no tenim prou informació. Això no vol dir que no siguin atribuïbles a Dalí, sinó que les informacions de què disposem no ens permeten assegurar amb certesa que les peces siguin obra de l'artista. Pel que fa al període 1940-1951, la recerca i l'accés a dades objectives ha estat molt dificultosa, atès que de l'any 1940 al 1948 Salvador Dalí viu i treballa de forma ininterrompuda als Estats Units.

QUI SE N'ENCARREGA?

El treball el realitzen els equips tècnics de la Fundació Gala-Salvador Dalí, sota la direcció de Montse Aguer, Directora del Centre d'Estudis Dalinians (CED) i l'assessorament d'Antoni Pitxot, director del Teatre-Museu Dalí.

Hi han col·laborat:

 • En el primer tram, obres fins al 1929: Carme Ruiz (CED) i Rosa Aguer (registre). Aquest equip ha comptat amb l'assessorament de Georgina Berini, conservadora-restauradora, i de Fèlix Fanés, catedràtic d'Història de l'Art de la UAB i assessor del CED.
 • En el segon tram, obres fins al 1939: Carme Ruiz (coordinació), Rosa Maria Maurell, Mireia Roura i Anna Otero (CED) i Irene Civil (Cap de Conservació i Restauració).
 • En el tercer tram, obres fins al 1951: Carme Ruiz (coordinació), Anna Otero (CED) i Irene Civil (Cap de Conservació i Restauració). Pel que fa a l'apartat de bibliografia i exposicions, l'equip del CED: Cuca R. Costa, Bea Crespo, Lucia Moni, Michela Frontino, Rosa Maria Maurell i Fanny Estela.
 • En el quart tram, obres fins al 1964: Carme Ruiz (coordinació), Anna Otero (CED) i la col·laboració del departament de Conservació i Restauració. Pel que fa a l'apartat de bibliografia i exposicions, l'equip del CED: Cuca R. Costa, Laura Bartolomé, Bea Crespo i Lucia Moni.

COM FUNCIONA?

L'usuari accedeix a la fitxa de les obres mitjançant el cercador. Dins del cercador hi ha diferents apartats, alguns d'ells desplegables, per facilitar la cerca.

Cada fitxa ofereix, sempre que ha estat possible, una reproducció de l'obra a color. Tota la informació facilitada en els diferents apartats ha estat entrada seguint aquests criteris:

Títol:

És freqüent que una obra sigui coneguda amb diferents títols. En aquest catàleg, es prioritza el títol que l'obra rep a la seva primera exposició, que llegireu en cursiva (i entre parèntesis, traduïda al català, si escau). Els títols atorgats a l'obra posteriorment vénen a continuació i els presentem en negreta.

Quan no es coneix el títol en què va aparèixer l'obra en una primera exposició, prioritzem el més conegut i l'indiquem en negreta.

Quan en un títol hi hem trobat errades tipogràfiques o ortogràfiques, les hem corregides. A l'apartat d'observacions es fa constar el títol original tal i com apareix publicat per primera vegada.

Moltes de les obres estudiades contenen algun topònim en el seu títol. Hem optat per normalitzar el nom segons el Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya. Així, per exemple, escriurem Portlligat, malgrat que als temps del pintor s'escrivia de forma separada (Port Lligat).

Data:

Dalí no sempre datava les obres. Quan una obra no està datada, proposem nosaltres un any. Si disposem d'informació fidedigna, oferim la data i prou. Quan és una proposta de la qual no estem del tot segurs l'any és precedit per una c. (circa).

Tècnica:

Aquest catàleg es compon majoritàriament d'olis. Tot i així, compta també amb alguns tremps i d'altres procediments, com ara collages.

Suport:

Dalí va pintar sobre diferents tipus de suports en la primera època, fins al 1930: cartrons, fustes, però en especial sobre tota classe de teles, de les quals cal destacar les arpilleres o les teles de sac, molt bastes i de trama molt gruixuda, on pintava de manera directa, sense cap capa intermèdia de preparació. Al llarg dels anys 1930 utilitza en particular taules de fusta de petit format i teles preparades industrialment. Tant a la dècada dels anys 1940 com a la dels 1950 fa servir sobretot suports de tela, de dimensions mitjanes, preparats també industrialment; els casos comptats en què usa plafons rígids, són projectes per a un altre tipus d'obres, com ara pel·lícules.

Dimensions:

Donem les mides en centímetres i en polzades. L'altura precedeix l'amplada. Les mides han estat preses directament de l'obra. Quan això no ha estat possible, facilitem la informació subministrada per les institucions o els propietaris privats.

Signatura i inscripcions:

Es descriu la signatura i el lloc on es troba en l'oli. Si l'oli no presenta firma o bé si ha estat signat amb posterioritat per l'artista, es fa constar.

Localització:

Aquest apartat informa de l'actual propietari de l'obra. Els col·leccionistes particulars solen conservar l'anònim, aleshores es recorre a l'expressió "col·lecció privada".

Procedència:

Aquí oferim cronològicament el nom dels diferents propietaris que ha tingut l'obra. Es tracta d'una informació molt útil amb vista a l'atribució d'una pintura, però difícil de reunir. És per aquest motiu que animem els propietaris a posar-se en contacte amb nosaltres si disposen de qualsevol dada d'interès sobre les obres.

Observacions:

Aquest apartat serveix per aclarir algun dels camps de la fitxa de l'obra, sigui el títol, la datació, les procedències, la durada d'alguna exposició, etc. També en fem ús per explicar si l'obra ha estat pintada tant en l'anvers com en el revers. Ho fem utilitzant la fórmula: “A l'altre cantó hi ha...”

Exposicions:

S'enumeren cronològicament les exposicions més importants on l'obra ha estat mostrada. Quan sabem amb quin número l'obra era reproduïda en el catàleg de l'exposició, el fem constar.

Bibliografia:

Indiquem els llibres més importants en què s'ha reproduït una imatge de l'obra i s'especifica la pàgina on apareix.

Copyright:

S'ha fet tot el que s'ha pogut per contactar amb les persones i les institucions propietàries dels drets d'autor de les pintures publicades en aquest catàleg. Per als casos en què això no ha estat possible, invitem els propietaris a notificar-ho al Departament de Drets d'Autor de la Fundació Gala-Salvador Dalí: gerencia@(ELIMINAR)fundaciodali.org

CONTACTEU-NOS!

Com a institució dedicada a l'estudi de l'obra de Salvador Dalí, animem els propietaris, tant els actuals com els anteriors, a aportar informació sobre les peces. Podeu adreçar-vos a nosaltres via mail a ced@(ELIMINAR)fundaciodali.org, o bé per correu ordinari a:

 • Centre d'Estudis Dalinians
 • Fundació Gala-Salvador Dalí
 • Pujada del Castell, 28
 • 17600 Figueres
 • Tel. +34.972.67.75.14
 • Fax. +34.972.51.01.40

Com tot catàleg raonat, aquest és un treball en procés/work in progress. Gràcies a la naturalesa oberta del sistema triat per a presentar-lo (on-line), en el futur s'aniran modificant, a mesura que es vagin obtenint noves informacions, les dades provisionals. La informació bàsica d'aquest catàleg prové dels riquíssims fons documentals de la Fundació Gala-Salvador Dalí, i ha estat complementada pels també importantíssims fons del Salvador Dalí Museum de St. Petersburg, que ha ofert la seva col·laboració en tot moment. El MuseumBoijmans Van Beuningen de Rotterdam ens ha ajudat en la recerca de col·leccions privades així com les cases de subhastes Sotheby's i Christie's, entre altres institucions. D'altra banda, per a la definició d'algunes dades tècniques que presentaven dubtes s'ha comptat amb la col·laboració dels laboratoris científics dels Departaments de Conservació i Restauració del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid i de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.