Advanced search
Click here to see the Collections Index
Anterior Result 119 of 267 Següent

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2004 Foto Biblioteca de la Universitat de Barcelona (Pavelló de la República)

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2004 Foto Biblioteca de la Universitat de Barcelona (Pavelló de la República)

Cat. no. 359

Mercat (Market)

1922, Barcelona, Galeries Dalmau, Associació Catalana d'Estudiants, 16-01-1922 - 31-01-1922, cat. no. 24

s. a., Exposició d'obres d'art organitzada per l'Associació Catalana d'Estudiants, Catalunya Gràfica, [Barcelona], 1922, p. 14

El País de Dalí, Consorci del Museu de l'Empordà, Figueres, 2004, p. 298

Dalí a Barcelona, Eliseu Climent, València, 2004, p. 18

Santos Torroella, Rafael, El Primer Dalí, 1918-1929 : catálogo razonado, IVAM Institut Valencià d'Art Modern | Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport | Publicaciones, [València] | [València] | [Madrid], 2005, p. 105

Exhibitions

1922, Barcelona, Galeries Dalmau, Associació Catalana d'Estudiants, 16-01-1922 - 31-01-1922, cat. no. 24

Bibliography

s. a., Exposició d'obres d'art organitzada per l'Associació Catalana d'Estudiants, Catalunya Gràfica, [Barcelona], 1922, p. 14

El País de Dalí, Consorci del Museu de l'Empordà, Figueres, 2004, p. 298

Dalí a Barcelona, Eliseu Climent, València, 2004, p. 18

Santos Torroella, Rafael, El Primer Dalí, 1918-1929 : catálogo razonado, IVAM Institut Valencià d'Art Modern | Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport | Publicaciones, [València] | [València] | [Madrid], 2005, p. 105