Memòria d'activitats del centre de conservació i restauració de béns culturals mobles de la Generalitat de Catalunya : 1982 -1988

Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1988