Barcelona-Madrid, sintonies i distàncies : 1898-1998

Barcelona|Madrid|Barcelona: Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona|Comunidad de Madrid|Diputació de Barcelona. Institut d'Edicions, 1997