Conservació de documents de gran format : criteris i recomanacions bàsiques

BORRELL I CREHUET, Àngels|BELLO I URGELLES, Carme

Lleida: Ajuntament de Lleida|Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (Demarcació de Lleida), 1995