Rutes d'aproximació al patrimoni cultural de Catalunya en l'àmbit del principat = Rutas de aproximación al patrimonio cultural de Cataluña en el ámbito del principado

[Barcelona]: Generalitat de Catalunya|Federació de Caixes d'Estalvis Catalanes, 1985