La Formació d'una ciutat durant el neoclassicisme: Figueres i l'arquitecte Roca i Bros

ALONSO DE MEDINA I ALBERICH, Maria Assumpció|CERVERA I FLOTATS, Benet

Girona|Barcelona: Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya|La Gaia Ciència, 1980