El Manifest groc : Dalí, Gasch, Montanyà i l'antiart

MINGUET BATLLORI, Joan M.

[Barcelona]|Barcelona|Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya|Fundació Joan Miró|Cercle de Lectors - Galàxia Gutenberg, 2004