Hiroshima Prefectural Art Museum, Hiroshima

  1. El sueño de Venus

    Núm. cat. P 484

    El sueño de Venus