Hiroshima Prefectural Art Museum, Hiroshima

  1. El somni de Venus

    Núm. cat. P 484

    El somni de Venus