Obra

 • Catàleg Raonat
  El Catàleg Raonat neix l'any 2004, amb motiu de la celebració del centenari del naixement de l'artista, i té per objectiu reunir i compartir, mitjançant la seva publicació on-line, una informació acurada i rigorosa de les obres que pertanyen a la producció pictòrica de Salvador Dalí, compreses entre 1910 i 1983.
 • Col·lecció
  Una gran part de les obres que gestiona la Fundació Dalí s'exposen en les col·leccions permanents dels Museus Dalí, d'altres formen part de les exposicions temporals que s'organitzen dins i fora dels museus, bé en projectes de la pròpia fundació o bé en préstecs a altres institucions arreu del món. Aquí podeu veure una selecció d'obres de les col·leccions de la Fundació Dalí. Algunes d'elles són d'altres artistes i també es poden veure en algun dels Museus Dalí.
 • Adquisicions
  Des de l'any 1991, es porta a terme una intensa política d'adquisició d'obra destinada a completar l'univers dalinià que es conserva en el Teatre-Museu Dalí. L'objectiu de la política d'adquisicions de la Fundació és entendre l'evolució pictòrica, el pensament i la vida de Salvador Dalí.
 • Exposicions
  D'acord amb els seus objectius fundacionals, la Fundació Gala-Salvador Dalí vol contribuir a promoure i difondre l'obra i la vida del pintor presentant cada any exposicions temporals en els seus museus i col·laborant amb institucions culturals prestigioses d'arreu del món.
 • Conservació i restauració
  El Departament de Conservació i Restauració té una funció bàsica en l'assoliment d'un dels objectius principals de la Fundació, que consisteix en la preservació i la  conservació de l'obra de Salvador Dalí en les millors condicions possibles, pensant en el servei que puguin fer a les futures generacions. 

La Col·lecció