Política de privacitat i protecció de dades

Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ (La Fundació), vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ, compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, són tractades d'acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: respecte a les dades que ens faciliti es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat.

Finalitats: li informem que les dades personals que ens faciliti i aquelles que siguin obtingudes de la seva relació amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ, i seran dedicades principalment a les següents finalitats:

Si vostè ens ha facilitat dades personals d'un tercer haurà, amb caràcter previ haver-lo informat i demanat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

Cookies: a la nostra pàgina web no hi ha Hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a d´altres pàgines web. En relació a les cookies ens remetem al contingut a l´apartat: Política de cookies.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint un escrit acompanyant còpia de document oficial que l'identifiqui a la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ, amb domicili a la Torre Galatea, Pujada del Castell, nº 28, Cp 17600, Figueres o enviant un email a comunicacio(ELIMINAR)@fundaciodali.org indicant en el sobre o en l´assumpte del missatge: FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ Política de Privacitat.

Entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

 1. Gestió d'administració general, manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de la seva relació amb nosaltres així com de qualsevol servei que puguem oferir.
 2. Contacte: per a poder gestionar el seu contacte amb nosaltres, les peticions o consultes que ens formuli, per exemple, sense caràcter exhaustiu, la petició d´imatges d´obra i fotos de Dalí, petició de visites guiades didàctiques, etc.
 3. Comercialitzar i informar de les activitats, productes i/o serveis artístics i/o culturals propis o de tercers com per exemple de Distribucions d´Art Surrealista per qualsevol mitjà fins i tot per correu electrònic o similar. En el cas que no vulgui rebre informacions publicitàries assenyali la casella d´oposició a la remissió d'enviaments informatius.
 4. Fer-se soci dels "Amics dels Museus Dalí".
 5. Demanar peritatges d'obra, de manera que la Comissió d'Acreditació i Catalogació pugui analitzar pintures i dibuixos per tal de determinar la seva autenticitat (és a dir, garantir que es tracta d'una obra de Salvador Dalí) i valor de mercat.
 6. Catàleg raonat. A través del formulari de contacte habilitat en aquest apartat del lloc web, l'usuari podrà facilitar informació de la propietat de l'obra de Salvador Dalí per que aparegui publicada en aquest Lloc Web. El propietari podrà identificar-se o recórrer a l'anonimat.
 7. Enviar el seu currículum per poder ser inclòs en els processos de selecció de treball o pràctiques a la Fundació per la qual cosa únicament es mantindran durant un termini màxim de dos anys, amb la finalitat de ser tinguts en compte en els diferents processos de selecció.
 8. Accedir i, si escau, contractar, els diversos productes o serveis que, en cada moment siguin oferts o prestats per la Fundació a través d'aquest lloc web, com ara la reserva i/o venda d'entrades de Museus, la sol.licitud de filmació i reportatges fotogràfics, o la compra de material fotogràfic i cessió de drets de reproducció.
 9. Xarxes socials: posem en el seu coneixement que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de la Fundació, a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, l'Avís Legal del web de la Fundació, així com per aquelles Condicions d'ús, polítiques de privacitat i altres normatives d'accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui. La Fundació, tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar d'activitats productes o serveis de la Fundació, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat i per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.
 10. Registre: gestionar el seu registre, accés i ús de la part privada de la Web.
 11. Posem en el seu coneixement que les seves dades personals no seran segmentades.
 12. Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que pugui existir.