Serveis

 • Expertització d’obra
  La Comissió d'Autenticació i Catalogació («CAC»), depenent del Centre d'Estudis Dalinians («CED»), és l'organisme de la Fundació Gala-Salvador Dalí creat per autenticar les obres atribuïdes a Salvador Dalí i per catalogar-les, amb els objectius últims de prestigiar, protegir i defensar l'obra daliniana.
 • Investigadors
  La rellevància del seu Fons documental converteix el CED en una institució de referència en l'àmbit de la recerca. És recomanable la seva consulta a tots aquells investigadors que es dediquin a l'estudi en profunditat de la vida i l'obra de Salvador Dalí.
 • Premsa
  L'Oficina de Premsa de la Fundació Gala-Salvador Dalí atén totes les peticions dels diferents mitjans de comunicació, bé per a respondre-les directament o bé per a posar aquests mitjans en contacte amb la persona o el departament que correspongui.
 • Drets i imatges
  Per obtenir informació sobre drets de reproducció de l'obra i material fotogràfic de Salvador Dalí, entreu en aquest apartat i poseu-vos en contacte amb nosaltres.
 • Educa Dalí
  La Fundació Dalí disposa d'un servei adreçat als grups escolars (ensenyament infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius) i també a les escoles d'adults, d'educació especial, intercanvis escolars, ensenyaments artístics, etcètera.
 • Entrades