Beaverbrook Art Gallery, Fredericton, New Brunswick

 1. Retrat de Sir James Dunn

  Núm. cat. P 662

  Retrat de Sir James Dunn

 2. Fantasia eqüestre

  Núm. cat. P 698

  Fantasia eqüestre

 3. Sant Jaume el Major

  Núm. cat. P 729

  Sant Jaume el Major

 4. Albada: Sir James Dunn

  Núm. cat. P 732

  Albada: Sir James Dunn