Col·lecció privada, Beverly Hills, Califòrnia

  1. Projecte per a "Recorda"

    Núm. cat. P 613

    Projecte per a "Recorda"