Col·lecció privada, Madrid

  1. El llac de Vilabertran

    Núm. cat. P 42

    El llac de Vilabertran