Col·lecció privada, Nova York

  1. Retrat d'Elizabeth Gregory

    Núm. cat. P 1029

    Retrat d'Elizabeth Gregory