Col·lecció Ramon Golobart, Barcelona

  1. Natura morta davant d'una finestra

    Núm. cat. P 64

    Natura morta davant d'una finestra