National Gallery of Art, Washington D.C.

  1. El sagrament del Sant Sopar

    Núm. cat. P 719

    El sagrament del Sant Sopar

  2. Retrat de Chester Dale

    Núm. cat. P 730

    Retrat de Chester Dale