Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut

  1. La lliure inclinació del desig

    Núm. cat. P 1036

    La lliure inclinació del desig

  2. La carreta fantasma

    Núm. cat. P 319

    La carreta fantasma