Equip de treball

El Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí s'ha publicat des del l'any 2004 fins al 2017, en diverses etapes: en la primera, les pintures fins al 1929;  la segona etapa abraça fins al 1939; la tercera fins al 1951; la quarta fins al 1964 i la cinquena i última fins al 1983. L'equip tècnic ha variat al llarg d'aquests 15 anys. A continuació s'indiquen les persones implicades en aquest projecte des del seu origen i estan especificades d'acord amb els diferents trams cronològics.

Carlos Pérez de Rozas, Salvador Dalí pintant l'obra Gala Placídia al taller de Portlligat, c. 1952.

DIRECCIÓ CIENTÍFICA:

Montse Aguer i Teixidor, directora dels Museus Dalí i del Centre d'Estudis Dalinians.

Carme Ruiz González, curadora en cap de la Fundació Gala-Salvador Dalí.

Assessorament científic:

Fèlix Fanés, catedràtic d'Història de l'Art de la UAB i assessor del Centre d'Estudis Dalinians, fins al 2004.

Antoni Pitxot, director dels Museus Dalí fins al 2015.

Assessorament artístic-tècnic:

Georgina Berini, conservadora-restauradora, fins al 2004.

Irene Civil Plans, cap del Departament de Conservació i Restauració.

INVESTIGACIÓ I ESTUDI DE LES OBRES:

Coordinació:

Carme Ruiz González

Fiona Mata Echeverry, coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians.

Recerca i documentació:

  • En el primer tram, obres fins al 1929: Carme Ruiz González i Rosa Aguer (registre).
  • En el segon tram, obres fins al 1939: Carme Ruiz González, Rosa Maria Maurell Constans, Mireia Roura i Anna Otero.
  • En el tercer tram, obres fins al 1951: Carme Ruiz González, Anna Otero.
  • En el quart tram, obres fins al 1964: Carme Ruiz González, Anna Otero.
  • En el cinquè tram, obres fins al 1983: Carme Ruiz González, Fiona Mata Echeverry i Anna Otero.

El procés d'estudi de les obres ha comptat amb la col·laboració de l'equip del Centre d'Estudis Dalinians: Laura Bartolomé Roviras, Bea Crespo, Rosa Maria Maurell Constans, Lucia Moni i Clara Silvestre Colomer (i, prèviament, Fanny Estela, Michela Frontino i Cuca R. Costa).

Des de la Fundació Gala-Salvador Dalí volem expressar el nostre agraïment a aquelles persones que, amb la seva participació, ens han ajudat en aquest projecte: Julia Pine, Paul Dorsey, Paul Chimera i Karl-Heinz Klumpner, que han compartit amb nosaltres la seva recerca sobre els retrats pintats per Salvador Dalí; Elliott King, que ha compartit amb nosaltres el seu coneixement sobre el Dalí tardà; Mario González Lares, per la informació que ens ha proporcionat; i els col·leccionistes particulars, que han preferit guardar l'anonimat.

Un agraïment especial als becaris del Centre d'Estudis Dalinians que han donat suport a les tasques de documentació: Esther Álvarez, Mónica Álvarez, Ariadna Arbolí Pujol, Giulia Balestrieri, Maria Carreras Oliva, Andrea Consalvi, Arthur Defond, Maria Diletta Dinuzzi, Yvne Dos Reis Faria, Núria García-Arbós i Mata, Eloïse Gentié, Stefania Giammarino, Marina Gluckman, Diletta Iacucci, Louise Nicolas de Lamballerie, Evangelia Liaskou, Caroline Marcianiak, Adelaide Maresca, Maralina Moore, Marisa Papa, Hélène Planquelle, Aleksandra Szulimowska, François de Tarde, Irene Viola Totaro i Aleksandra Wróblewsla.

PUBLICACIÓ WEB

Coordinació: Cinzia Azzini, responsable de Mitjans Digitals de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Bea Crespo, coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians.

Conceptualització: Centre d'Estudis Dalinians i LaMagnética

Disseny gràfic: LaMagnética

Maquetació i desenvolupament tècnic: Antaviana

Base de dades, BackOffice i Webservice: EPI, Estudis i Projectes Informàtics

Coordinació tècnica: La Magnética

Gestió de drets: Mercedes Aznar Laín

Revisió de textos i traducció: Pilar Daniel (català i castellà), Subtil (català i castellà del cinquè tram), Marielle Lemarchand (francès) i Graham Thomson (anglès).