Manual d'ús

L'usuari accedeix a la fitxa de les obres mitjançant el cercador que permet buscar per paraula clau, així com pels títols d'obra, ja siguin originals o coneguts, pel número del catàleg raonat, per data concreta o per intervals d'anys i per col·leccions, o bé navegant per les diferents dècades. El cercador permet també accedir a l'índex de col·leccions públiques i privades que contenen obra de Salvador Dalí.

Tota la informació facilitada en els diferents apartats de cadascuna de les fitxes ha estat entrada seguint aquests criteris:

Salvador Dalí pintant miniatures per a joies a casa de Caresse Crosby a Hampton Manor, 1941
Eric Schaal © Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2019
 1. PRESENTACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

  Imatge

  Sempre que ha estat possible, s'ofereix una reproducció de l'obra en color. En alguns casos, es mostra més d'una imatge que complementa la informació presentada.

  En el cas de les pintures estereoscòpiques, per tal d'establir l'ordre de presentació (esquerra-dreta), el Catàleg Raonat de Pintures s'ha basat en la bibliografia, l'existència de material preparatori, indicacions del pintor o l'observació mitjançant un estereoscopi.

  Títol

  És freqüent que una obra sigui coneguda amb diferents títols. En aquest catàleg es prioritza el títol que l'obra rep a la seva primera exposició, que es llegeix en cursiva (i entre parèntesis, en rodona, la traducció al català, si escau). Els títols atorgats a l'obra posteriorment venen a continuació i es presenten en negreta.

  Quan no es coneix el títol amb què va aparèixer l'obra en una primera exposició, es prioritza el més conegut i s'indica en negreta.

  En les obres corresponents principalment al període 1976-1983 s'ha comprovat que, malgrat que algunes d'elles es van exposar en vida del pintor, sovint els títols atorgats són descriptius i en ocasions mencionen les fonts d'inspiració. Per tant, s'ha optat per utilitzar la fórmula general "Sense títol. Segons..." acompanyat del títol de l'obra de l'artista en què Dalí es basa.

  Quan en un títol s'ha trobat errades tipogràfiques o ortogràfiques, han estat corregides. A l'apartat d'observacions es fa constar el títol original tal com apareix publicat per primera vegada.

  Moltes de les obres estudiades contenen algun topònim en el seu títol. S'ha optat per normalitzar el nom segons el Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya. Així, per exemple, s'escriu Portlligat, malgrat que a l'època del pintor s'escrivia de forma separada (Port Lligat).

  Data

  Dalí no sempre datava les obres. Quan una obra no està datada, es proposa un any. Si disposem d'informació fidedigna, s'ofereix la data concreta. Quan és una proposta de la qual no es disposa de suficient informació, l'any és precedit per una c. (circa).

  Tècnica

  Aquest catàleg es compon majoritàriament d'olis. Tot i així, compta també amb alguns tremps i d'altres procediments, com ara collages. Quan desconeixem la tècnica, s'anota com a "desconeguda".

  Suport

  Dalí va pintar en la primera època, fins al 1930, sobre diferents tipus de suports: cartrons, fustes, però en especial sobre tota classe de teles, de les quals cal destacar les arpilleres o les teles de sac, molt bastes i de trama gruixuda, on pintava de manera directa. Al llarg dels anys trenta utilitza en particular taules de fusta de petit format i teles preparades industrialment. Tant a la dècada dels quaranta com a la dels cinquanta fa servir sobretot suports de tela, de dimensions mitjanes, preparats també industrialment. Puntualment utilitza plafons rígids en la realització de maquetes per a projectes escenogràfics o decorats de cinema. A partir de la dècada dels seixanta i durant els setanta, incorpora petits suports amb efectes òptics com ara el Rowlux i realitza obres sobre teles i plafons de fusta contraplacada de grans dimensions, entre les quals les destinades a decorar els sostres i les parets del Teatre-Museu i del Castell de Púbol. Els suports de tela no els deixarà mai d'utilitzar i són els que fa servir, del 1980 al 1983, en les seves últimes sèries de pintures. Quan desconeixem el suport, s'anota com a "desconegut".

  Dimensions

  Les mides són en centímetres. L'altura precedeix l'amplada. Les mides han estat preses directament de l'obra. Quan això no ha estat possible, es facilita la informació subministrada per les institucions o els propietaris privats. Quan desconeixem les mides, s'anota com a "desconegudes".

  Signatura i inscripcions

  Es descriu la signatura o la inscripció i el lloc on es troba. En el cas de la signatura, si no en presenta o bé ha estat signat amb posterioritat per l'artista, es fa constar.

  Localització

  Aquest apartat informa de l'actual propietari de l'obra. Quan els col·leccionistes particulars desitgen conservar l'anonimat es recorre a l'expressió "Col·lecció privada".

  Copyright

  Al peu de foto de la imatge fotogràfica s'indica la informació dels drets de reproducció de la imatge i dels drets d'autor de l'obra pictòrica. Per obtenir informació addicional, es pot adreçar una consulta al Departament de Drets de la Fundació Gala-Salvador Dalí: gerencia@fundaciodali.org.
   

 2. DOCUMENTACIÓ DE L’OBRA PICTÒRICA

  En aquest darrer apartat es publiquen els detalls de tota la documentació relacionada amb l'obra. Pot fer referència a la procedència i altres observacions derivades del seu estudi i també a la bibliografia i a les exposicions en què s'ha exhibit. Aquesta informació es publica després que el Centre d'Estudis Dalinians n'hagi comprovat la veracitat.

  Procedència

  Es tracta d'una relació dels diferents propietaris que han tingut l'obra pictòrica, presentada en ordre cronològic. És una informació fonamental i esdevé molt rellevant a l'hora de determinar l'autoria de Dalí. Per això, és molt important disposar d'una seqüència completa, tot i que algunes vegades resulta difícil accedir a determinada informació. És per aquest motiu que animem els propietaris a posar-se en contacte amb nosaltres si disposen de qualsevol dada d'interès sobre les obres.

  En aquest camp també es manté l'anonimat dels propietaris que ho hagin demanat i, en aquests casos, es registra com a col·lecció privada.

  Observacions

  Aquest apartat serveix per aclarir algun dels camps de la fitxa de l'obra, ja sigui el títol, la datació, les procedències, la durada d'alguna exposició, etc. També s'utilitza per explicar si l'obra ha estat pintada tant a l'anvers com en el revers.

  Exposicions

  En aquest camp s'enumeren les exposicions més importants en què s'ha exhibit l'obra pictòrica estudiada en ordre cronològic de la més antiga a la més recent. Sempre que s'ha pogut identificar, s'assenyala el número atorgat a l'obra en el catàleg de l'exposició. En altres ocasions, la presència d'una obra a l'exposició s'ha pogut documentar per altres vies i consta com a "fora de catàleg".

  Bibliografia

  Es fa constar les publicacions més importants en què s'ha reproduït una imatge de l'obra i s'especifica la pàgina on apareix. Aquesta documentació aplega monografies, catàlegs d'exposició, premsa i, puntualment, altres documents efímers. Addicionalment, es fa constar si la reproducció de l'obra és directa, indirecta o bé és només un detall.