A travès del camell

Una habitació amb els seus mobles és alhora això i el rostre d'una noia. La percepció que tenim de la realitat pot ser incerta i canviant, i la mateixa imatge tenir sentits diferents.