Metodologia

El Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí és fruit d'una investigació exhaustiva i interdisciplinària que té com a objectiu determinar, d'una manera definitiva, quines obres pertanyen a la producció pictòrica de Salvador Dalí. Per tant, es tracta d'un treball d'atribució que, de moment, no preveu una valoració estètica de les obres.

Aquesta publicació digital ens permet establir un treball en curs i un sistema permanent d'ampliació i revisió de la informació. És probable que, un cop publicada, es rebin comentaris o informacions addicionals sobre una obra determinada. Aquestes dades, un cop analitzades i validades per l'equip d'especialistes de la Fundació Gala-Salvador Dalí, són susceptibles de ser incorporades a la fitxa d'estudi del catàleg raonat.

El Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí està concebut per poder ser actualitzat i modificat en funció de les investigacions que la Fundació Gala-Salvador Dalí segueix duent a terme en compliment del seu objecte fundacional. Per tant, és susceptible de ser modificat i en aquest sentit, la Fundació Gala-Salvador Dalí es reserva el dret de fer les esmenes que consideri adients, i en particular addicionar, modificar o retirar del Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí alguna obra i/o la seva descripció quan així ho consideri convenient. La Fundació Gala-Salvador Dalí no garanteix el contingut del Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí ni es fa responsable de cap dany que pugui resultar de l'ús que es faci del Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí.

Aquest work in progress, actualitzat el 2017, s'ha realitzat en cinc trams. Així, al primer hi constaven els olis i tremps fins a l'any 1930; el segon tram abraça fins al 1939; el tercer fins al 1951; el quart fins al 1964 i el cinquè i últim fins al 1983.

La informació bàsica prové dels fons documentals de la Fundació Gala-Salvador Dalí, i ha estat complementada pels fons del The Dalí Museum de St. Petersburg (Florida, EUA) i del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, que han ofert la seva col·laboració en tot moment. Així mateix, s'ha consultat el fons del Centre Pompidou de París, de la National Gallery of Scotland, de la New York Public Library i altres fons que tenen informació relacionada amb l'artista.

Pel que fa a la recerca de col·leccions privades, el Catàleg Raonat de Pintures ha comptat amb la col·laboració del Museum Boijmans van Beuningen de Rotterdam i de les cases de subhastes Sotheby's, Christie's i Bonhams, entre d'altres institucions.

Per a la definició d'algunes dades tècniques que presentaven dubtes, s'ha comptat amb la col·laboració dels laboratoris científics dels departaments de Conservació i Restauració del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid i de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

Salvador Dalí treballant en el pavelló , 1939
Eric Schaal © Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2019

El procés de treball segueix l'esquema següent:

  • S'han examinat les obres de l'artista de les quals es té constància. Quan l'examen directe de les obres no ha estat possible, s'ha recorregut a les fotografies d'època i a la informació subministrada pels museus o col·leccionistes privats. Davant de qualsevol dubte, s'ha preferit no incloure en el catàleg les obres de les quals no es disposa de suficient informació. Això no vol dir que no siguin atribuïbles a Dalí, sinó que la informació actual no permet assegurar amb certesa que les peces siguin obra de l'artista. Respecte al període 1940-1951, la recerca i l'accés a dades objectives ha estat molt dificultosa, atès que de l'any 1940 al 1948 Salvador Dalí viu i treballa de forma ininterrompuda als Estats Units.
  • Els resultats de l'examen visual es comproven a través de la documentació de la qual la Fundació disposa, com els catàleg d'exposició i material relacionat, fotografies històriques o material audiovisual, així com la informació facilitada pels propietaris actuals de l'obra, ja siguin particulars o institucions. Aquesta informació es verifica mitjançant una segona font. Sempre que és possible, es consulta el fons documental de la Fundació Gala-Salvador Dalí, però s'ha comptat amb arxius d'arreu del món per completar el coneixement. Així, per a les obres fins al 1929, s'ha recorregut als arxius del Museu Abelló de Mollet del Vallès; per a les obres fins al 1939, s'ha investigat en els arxius de la Julien Levy Gallery de Nova York, que va ser el galerista de Dalí durant els anys als EUA. Per a les obres fins al 1951, s'han consultat arxius americans, com el Smithsonian, The Museum of Modern Art i la New York Public Library a Nova York. El llegat de Dalí dipositat en els Fons de la Fundació Gala-Salvador Dalí, així com al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ha facilitat l'estudi de les obres fins al 1983.

  • Volem precisar que, al llarg de la seva trajectòria artística, Dalí va comptar amb col·laboradors que el van ajudar a diversos nivells a l'hora de l'execució de les seves pintures. El que acabem de dir és particularment important en la darrera època del pintor, sobretot als anys 80.