Investigar - Projectes i recerca

Documentació de la tècnica pictòrica

Les pintures de la Col·lecció s'estudien exhaustivament amb el fi d'identificar-ne les característiques tècniques i materials, establir l'estat de conservació i dissenyar l'estratègia adequada que garanteixi la seva conservació. L'estudi de les capes pictòriques s'inicia amb una inspecció a fons de la peça amb diferents tipus de llum -llum natural, llum reflectida, llum rasant, llum ultraviolada, llum infraroja- i les diferents macrofotografies que se n'extreuen.