Investigar - Projectes i recerca

Les activitats de recerca i de documentació, d'elaboració d'informes tècnics i d'estudi sobre la tècnica de Salvador Dalí tenen com a objectiu l'enriquiment continuat del coneixement sobre els procediments artístics i materials utilitzats per l'artista. Aquest coneixement és la base de les nostres tasques, i també ho és de l'assessorament que realitzem, tant a la resta de serveis i projectes de la Fundació com a les diverses peticions externes, la Comissió d'Acreditació i Autenticació o el Catàleg Raonat de Pintures que publica on-line el Centre d'Estudis Dalinians. Amb aquesta finalitat, el Departament duu a terme diferents projectes de recerca en col·laboració amb altres institucions i els seus laboratoris científics, com és el cas de la Universitat de Barcelona.