Obra escultòrica

La investigació de l'obra escultòrica de Salvador Dalí comença a donar els primers resultats, després d'un llarg període d'estudi i reflexió. El Centre d'Estudis Dalinians s'ha concentrat des de finals de 2011 en l'estudi de la complexitat del procés de creació escultòrica de Dalí i en tractar de trobar punts de consens en alguns dels aspectes més controvertits. Des del procés de concepció i realització de les obres, a les problemàtiques que presenten alguns dels contractes firmats pel mateix artista, fins a les edicions que es continuen produint de manera pòstuma.

Els principals objectius d'aquesta presentació són: oferir una primera aproximació a les característiques de la producció escultòrica de l'artista, fonamentar  els criteris que permeten la seva catalogació i establir les bases per a l'autenticació de les obres que hauran de formar part del Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí. Podeu consultar tota la informació a través del següents apartats:

Venus de Milo amb calaixos. 1964. EA Bronze. Teatre-Museu Dalí, Figueres Venus de Milo amb calaixos. 1964. EA. Bronze. Teatre-Museu Dalí, Figueres