Criteris artístics de la Fundació Gala-Salvador Dalí en matèria d’escultura i obra tridimensional. Proposta de classificació

Després d'haver estudiat amb deteniment els particulars de la producció d'escultura de Salvador Dalí (obres, contractes, documentació, etc.), les normatives legals i alguns estàndards artístics respecte de les edicions d'escultura, com els publicats pel College Art Association de Nova York [1] o per Les Fondeurs de France [2], s'ha pogut arribar a una millor comprensió de la producció de l'artista.

D'acord amb el que s'exposa a continuació, l'escultura i els objectes tridimensionals de Salvador Dalí es classifiquen en tres grans apartats: l'obra original, l'obra múltiple i les reproduccions. Així, la proposta de classificació de la Fundació Gala-Salvador Dalí és la següent:

OBRA ORIGINAL

Obra original única de Salvador Dalí (1 unitat)
  Obra original única de Salvador Dalí
  Versió original única de Salvador Dalí
Edició original de Salvador Dalí (<12 exemplars)
  Obra original de Salvador Dalí
  Exemplar original únic de Salvador Dalí
Edició original pòstuma de Salvador Dalí (<12 exemplars)
  Obra original pòstuma de Salvador Dalí

OBRA MÚLTIPLE

Edició múltiple de Salvador Dalí (>12 exemplars)
  Obra múltiple de Salvador Dalí

REPRODUCCIONS

Reproducció d'obra de Salvador Dalí autoritzada mitjançant llicència

[1] Statement on standards for the production and reproduction of sculpture. Publ.: http://www.collegeart.org/guidelines/sculpture [Data de consulta: 23/10/2013].

[2] Code deontologique des fonderies d'art. Publ.: http://www.fondeursdefrance.org/CI/Code_deontologique_2005.pdf [Data de consulta: 17/10/2013].