Cronologia de l’obra escultòrica de Salvador Dalí

Cronologia de l’obra escultòrica de Salvador Dalí Fundació Gala - Salvador Dalí

Les primeres obres escultòriques de Salvador Dalí daten de finals de la dècada de 1920, moment en què realitza alguns objectes i ceràmiques. És però amb l'establiment de l'artista a París a principis dels anys 30 que s'inaugura una primera i veritable etapa de producció escultòrica. Durant tots aquests anys i fins al 1939 Dalí es concentra en la realització de nombrosos objectes surrealistes i altres escultures. Són generalment obres úniques, i en alguns casos, a més, efímeres. És per això que en determinades ocasions, només es coneixen a través d'algunes fotografies o descripcions.

A partir de la dècada de 1940 i fins aproximadament finals dels anys 60, Dalí realitza escultures i objectes per alguns projectes determinats. També en aquest període, entre el 1941 i el 1958, trobem la producció de les joies i obres d'orfebreria més importants. Al mateix temps, cal assenyalar certes escultures, objectes i instal·lacions que crea per a la casa de Portlligat, especialment d'ençà la seva tornada dels Estats Units l'any 1948.

Durant la dècada de 1960 i en particular durant la de 1970 Dalí realitza nombroses edicions d'escultura. D'una banda, autoritza edicions originals en bronze d'algunes de les seves escultures i objectes surrealistes de la dècada de 1930. És molt probable que un dels motius d'aquestes edicions sigui garantir les obres que ha de presentar a les nombroses exposicions retrospectives que es celebren durant aquests anys. D'altra banda, en aquest mateix moment Dalí signa diferents contractes per a l'edició de noves escultures, en la majoria de les ocasions en forma d'edicions múltiples. En aquests casos, Dalí realitza el model original -en material mal·leable, normalment en  cera- que haurà de servir per poder procedir a l'edició, i s'implica personalment en la  supervisió del procés de producció.

Un altre moment important en la producció escultòrica de Dalí es pot identificar en el procés de concepció i realització del Teatre-Museu Dalí de Figueres. A partir de principis de la dècada de 1970 i fins a la inauguració que té lloc el mes de setembre del 1974, Dalí realitza algunes obres importants, escultures, instal·lacions, objectes intervinguts, entre d'altres, que tindran com a destinació el seu propi museu.