Edició original de Salvador Dalí

Exemplar original únic de Salvador Dalí
 

Venus de Milo amb calaixos, 1964

Es tracta també de l'edició d'una obra original única de Salvador Dalí realitzada l'any 1936. L'obra original única es conserva actualment a The Art Institute of Chicago (núm. 2005-424). Aquesta escultura, exposada al Teatre-Museu Dalí de Figueres, forma part de l'edició de 8 + 4 exemplars d'artista realitzada l'any 1964 per la Galerie du Dragon de París. En concret es tracta d'un dels exemplars d'artista (EA). Davant aquesta obra podem considerar l'existència d'un exemplar original únic de Salvador Dalí.

Segons recorda Antoni Pitxot, director del Teatre-Museu Dalí, l'artista va voler diferenciar aquest exemplar, destinat al Teatre-Museu Dalí de Figueres, de la resta dels exemplars de l'edició. Per aquest motiu, en aquesta ocasió no hi va aplicar els pompons de roba a cadascun dels calaixos, tal i com es pot apreciar als altres exemplars d'aquesta mateixa edició, per exemple el conservat al Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam.

Tornar

Venus de Milo amb calaixos. 1964. EA Bronze. Teatre-Museu Dalí, Figueres Venus de Milo amb calaixos. 1964. EA Bronze. Teatre-Museu Dalí, Figueres

Venus de Milo amb calaixos. Exemplar 4/5. Museum Boijmans Van Beuningen. Rotterdam Venus de Milo amb calaixos. Exemplar 4/5. Bronze. Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam