Notícies. Presentació de la Memòria 2007 i adquisició d'obra

Barcelona, 14 d'abril de 2008

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha presentat la seva Memòria d'Activitats i econòmica corresponent a l'exercici 2007. Així mateix, durant l'acte ha mostrat les dues obres de l'artista que acaba d'adquirir: dos olis de primera època:

Interior holandès

Retrat de l'àvia Anna cosint