Notícies. Remodelació de la Cúpula del Teatre-Museu Dalí

Figueres,30 de Juny, 1998

Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'any 1998 la Fundació Gala-Salvador Dalí va dur a terme la reconstrucció de la cúpula geodèsica del Teatre-Museu Dalí, un dels projectes tècnicament més complexos dels que s'han realitzat al museu d'ençà de la seva inauguració. 

La reconstrucció d'aquest element arquitectònic, símbol del museu i de la ciutat de Figueres, es va plantejar davant del deteriorament sofert per alguns dels materials originals i per la necessitat d'optimitzar el control de la llum i la temperatura a l'interior del museu. El 1997 la Fundació va convocar un concurs entre empreses especialitzades, i el projecte escollit va ser el de Talleres Inox, S.A. La direcció facultativa, tant del projecte com del seguiment de l'execució, va ser realitzada per l'equip d'arquitectes Clotet, Paricio i Assoc. de Barcelona. 

L'execució del projecte es va desenvolupar entre els mesos de març i juny de 1998 i les diferents fases de retirament de la cúpula antiga i construcció de la nova es van fer sense causar cap interferència en el funcionament ni en els horaris habituals del Teatre-Museu Dalí. La "nova" cúpula del Teatre-Museu Dalí és exactament igual a la que es va construir originalment, però els nous materials i les noves tècniques amb què s'ha construït l'actual permeten garantir unes condicions òptimes de conservació a l'interior del museu.