Notícies. La Fundació autoritza l'edició de les escultures de la Col·lecció Clot

Figueres, 14 de desembre de 2016

La Fundació Dalí autoritza l'edició de les escultures de la Col·lecció Clot.

La Fundació Gala-Salvador Dalí, en el marc de la seva missió d'ordenació del mercat d'escultures de l'artista empordanès, ha atorgat una llicència a la societat 2049 Obra Contemporánea S.A. per editar i fer reproduccions autoritzades de les obres escultòriques que Salvador Dalí va crear els anys setanta i que es coneixen com a Col·lecció Clot.

Es tracta d'una col·lecció d'escultures que Dalí va modelar amb les seves pròpies mans a Portlligat els anys setanta. Per aquest motiu es considera la més genuïna mostra de l'autèntica creació escultòrica daliniana, amb una força creativa que la diferencia clarament d'altres edicions d'escultures que hi ha al mercat i que son interpretacions tridimensionals elaborades per tercers a partir d'obres pictòriques de l'artista. En aquest últim cas son obres a les que no es pot atribuir l'autoria de Dalí.

Dalí va firmar amb Isidre Clot uns contractes per a l'edició i comercialització d'aquesta col·lecció d'escultures, que després han estat objecte de cadenes de cessions variades i parcials a favor de tercers. Això ha provocat la concurrència en el mercat de diversos agents amb pretensions de diferents legitimacions que sovint s'han solapat i s'ha produït una situació de confusió. La Fundació ha estudiat i valorat aquestes cadenes de cessions i ha conclòs que cap d'aquests agents ostenta els drets inicialment atorgats per Dalí, motiu pel qual s'ha fet indispensable regularitzar-ne la situació.

Un cop s'ha notificat aquesta circumstància als agents, la Fundació ha volgut respectar la voluntat de Dalí per què la Col·lecció Clot es comercialitzi, i que aquesta comercialització es faci amb el rigor i la traçabilitat que l'obra mereix i amb la que la Fundació concedeix les seves llicències. 2049 Obra Contemporánea S.A. és una companyia que ha demostrat a la Fundació que comparteix aquests criteris per a la defensa del llegat artístic de Dalí La llicència se li ha concedit en unes condicions que garanteixen al mercat una total transparència de la natura concreta de les peces que es comercialitzaran.

La llicència concedida a 2049 Obra Contemporánea S.A. arriba després d'un treball de diversos anys, durant els quals la Fundació ha realitzat un minuciós i exhaustiu estudi legal i artístic de l'obra escultòrica i tridimensional de Dalí, que ha permès l'establiment d'uns criteris de categorització i classificació, que faciliten el coneixement exacte de la intervenció de l'artista a cada obra i que permeten l'elaboració del catàleg raonat de l'obra escultòrica daliniana que està abordant la Fundació.

Aquests criteris estan publicats a la pàgina web.

La concessió de la llicència a 2049 Obra Contemporánea S.A., companyia creada l'any 1998 amb seu a Bilbao, és el resultat de diversos anys de col·laboració amb la Fundació. Amb la firma d'aquest acord s'inicia una nova etapa en la difusió de l'obra escultòrica del mestre surrealista que permetrà que l'autèntica obra escultòrica daliniana es presenti al mercat amb total rigor acadèmic i artístic.

La Fundació controlarà, supervisarà i acreditarà les edicions de 2049 Obra Contemporánea, i recolzarà la difusió i presència en el mercat d'aquestes escultures, complint així l'encàrrec del propi Salvador Dalí de defensar, promoure i fomentar el seu llegat artístic.