Notícies. Presentació del cinquè i darrer tram del Catàleg Raonat de Pintures de Dalí

Figueres, 4 de desembre de 2017

Avui s'ha presentat la publicació en línia del cinquè i últim tram del Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí amb un nou disseny. Un catàleg que ha representat 17 anys intensos d'anàlisi i investigació. La presentació ha anat a càrrec de Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, Cinzia Azzini, responsable de web i xarxes socials, Carme Ruiz, curadora en cap, i Fiona Mata, coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians.

Renovació del Catàleg Raonat en línia

Amb el projecte de renovació del Catàleg Raonat hem volgut potenciar la seva universalitat creant una eina d'investigació completa, rigorosa i científica i que, al mateix temps, generi una experiència satisfactòria per a qualsevol tipus d'usuari, tenint en compte que és també prescriptor. El nou catàleg es presenta amb un disseny més net i visual, busca un equilibri entre el contingut i els elements gràfics per generar experiències positives a l'usuari. Així, la nova visualització del llistat de pintures en format de mosaic afavoreix el reconeixement immediat de l'obra i permet tenir una mirada global sobre el procés artístic del pintor. Ara, també, des de la mateixa fitxa d'una pintura és possible interrelacionar informacions del catàleg. Per últim, cal destacar que un dels punts forts és que usuaris de diferents perfils arriben a la mateixa informació des de múltiples punts de partida i criteris, sentint-se còmodes amb la navegació.

Un projecte científic d'atribució, universal i gratuït

La Fundació Dalí ha apostat, des de la seva creació, per la investigació i la innovació i ha dedicat bona part del seu potencial a la recerca i la difusió del coneixement de Salvador Dalí. Així, fa 17 anys, va engegar aquest projecte de recerca de caire científic, el Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí, una de les aportacions més valuoses que ha realitzat des de l'àmbit acadèmic. A partir d'avui, amb la publicació en línia, en el marc de la web de la Fundació, del darrer tram i l'actualització dels anteriors, la catalogació i l'estudi complet de les pintures de Salvador Dalí restarà a l'abast de tothom de forma gratuïta i universal i es podrà consultar en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.

Amb aquest ingent treball, hem reunit i compartit una informació acurada i rigorosa de les obres pictòriques de tota la trajectòria artística de Salvador Dalí, determinant-ne la seva atribució. Davant de qualsevol dubte, hem preferit no incloure en el catàleg les obres de les quals no tenim prou informació. Això no vol dir que no siguin atribuïbles a Dalí, sinó que les informacions de què disposem no ens permeten assegurar amb certesa que les peces siguin obres de l'artista. És per aquest motiu que el Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí s'ha dissenyat com un estudi continuat, un work in progress, un treball viu que necessita actualitzacions periòdiques.

La nostra intenció és establir, de manera definitiva, el corpus d'obra pictòrica daliniana, compresa entre els anys 1910 i 1983 i, d'aquesta manera que el Catàleg Raonat de Pintures esdevingui una eina de consulta imprescindible per a tots aquells que vulguin aprofundir en el coneixement de l'activitat artística del pintor. L'estudi de les pintures de Dalí ens permet, ara i en el futur, obrir nous camps d'investigació i completar-ne d'altres ja coneguts.

Es tracta d'un projecte transversal en què hi participen diferents departaments de la Fundació Dalí: el Centre d'Estudis Dalinians n'ha assumit la direcció, la recerca i la gestió de la informació amb l'ajut, des del punt de vista tècnic, del departament de Conservació i Restauració. També hem comptat amb l'assessorament dels departaments de Gerència i els Serveis Jurídics de la Fundació. Així mateix, han estat importants les aportacions dels tècnics informàtics i de serveis web tant per la creació i millora de la base de dades com per l'aplicació que permet publicar a la xarxa el nostre treball.

La Fundació Dalí i el Centre d'Estudis Dalinians es van plantejar la realització d'aquesta investigació ja que una de les nostres tasques principals és l'estudi i la divulgació de l'obra del pintor. Des del CED érem conscients que no existia un treball de recerca exhaustiu d'aquest tipus i així, l'any 2000, vam engegar el projecte posant-nos com a fita donar a conèixer la primera part del nostre treball el 2004, en què es commemorava el centenari del naixement del pintor.

La cronologia de la publicació del Catàleg a la web s'ha fet per trams:

maig de 2004: 267 obres dels anys 1910-1929

-       gener de 2007: 222 obres dels anys 1930-1939

-       maig de 2011: 140 obres dels anys 1940-1951

-       maig de 2014: 138 obres dels anys 1952-1964

-       desembre de 2017: 233 obres dels anys 1965-1983

Dels primers catàlegs raonats d'artistes

Ser dels primers comporta tenir pocs referents i la tasca és més difícil encara quan l'obra té la complexitat de Dalí. Al començament, l'any 2000, ens vam basar en dos projectes: el catàleg raonat (no digital) de Joan Miró com a exemple excepcional de catalogació perquè estava revisada pel mateix artista en vida, i el de William Turner promogut per la Tate Gallery de Londres. Analitzant altres projectes que han començat més tard que nosaltres, hem constatat que han seguit el nostre exemple. En són mostres els catàlegs dels artistes Joaquim Torres-Garcia o Roy Liechtenstein.

El cinquè tram 1965-1983

Avui presentem la cinquena i darrera etapa que abraça des del 1965 fins a l'últim any de producció, el 1983, i inclou 233 obres. El total d'obres catalogades a data d'avui són 1.000. Cal aclarir, però, que hi ha pintures formades per dos elements, com en el cas de les estereoscòpies, que comptem com a unitat.

Conclusions

Els usuaris del Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí, a partir d'ara, podran visualitzar fàcilment l'evolució artística del pintor. Des de les primeres temptatives, l'aprenentatge de joventut, el pas cap al surrealisme i fins a la consolidació artística a nivell internacional i el trànsit cap a un classicisme en què la ciència i la religió adquireixen un gran protagonisme. Amb la publicació d'aquest darrer tram veurem també com primer Púbol i després el Teatre-Museu centren la seva atenció. I finalment, quasi per primera vegada, resseguirem la nombrosa producció artística dels darrers anys de la seva vida.

Creiem que la fixació definitiva de l'obra pictòrica de Dalí a través d'un catàleg raonat no és només una contribució al millor coneixement de l'obra de l'artista sinó a més un important instrument per a l'estudi de l'art del segle XX tant per al públic general com per als investigadors d'arreu del món. Per als propietaris de les pintures i per al mercat de l'art en general, l'existència del Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí, de consulta fàcil i accessible, constitueix una garantia d'autenticitat de l'obra des del moment en què passa a formar-ne part.