Notícies. La Fundació Dalí lidera un projecte d'Europa Creativa

Figueres, 17 de maig de 2022

La Fundació Dalí ha obtingut el finançament per a un projecte de cooperació dins el marc del Programa Europa Creativa (CREA). La institució és qui lidera aquest projecte, que porta per títol "Innovation and Best Practice for International Standards on Sculpture Study and Management" (Innovació i Bones Pràctiques en la Definició d'Estàndards Internacionals per a l'Estudi i la Gestió de l'Escultura). Com a socis, compta amb el Museu Rodin de París i amb els advocats italians CBM & Partners Studio Legale de Milà, especialistes en dret de l'art. Té com a associats el Museu Reina Sofia de Madrid (que conserva obra escultòrica de Salvador Dalí i d'altres artistes contemporanis) i la Fundació Henry Moore de Leeds (Regne Unit).

L'objectiu és crear uns estàndards artístics, fins ara inexistents, per a l'estudi, la catalogació i la gestió de l'obra escultòrica en el marc de la Unió Europea. Aquests estàndards es podran aplicar a l'obra d'artistes consagrats com Salvador Dalí i Auguste Rodin, però també d'artistes vius, i s'adaptaran a la normativa específica de cada país. Es començarà a treballar en l'àmbit d'Espanya, França i Itàlia per seguir ampliant aquesta selecció en altres estats europeus.

El projecte parteix del coneixement que tant la Fundació Dalí com el Museu Rodin tenen de l'obra dels artistes que representen i de l'expertesa assolida a partir de les particularitats amb què s'han trobat en l'estudi i catalogació dels seus corpus creatius.

Els resultats d'aquest projecte hauran de permetre definir i classificar d'una manera sistemàtica l'obra original, l'obra seriada i les reproduccions d'obra d'un gran ventall d'escultors, i pot beneficiar la gestió de la producció de futurs creadors de l'àmbit tridimensional. Es vol, així, donar visibilitat a la producció escultòrica i a la professionalització d'aquest sector a través d'una xarxa específica de col·laboració europea.

La principal innovació que introdueix aquest projecte rau en el fet que els  estàndards es desenvoluparan per a ser posteriorment implementats mitjançant la tecnologia blockchain. L'avantatge que ofereix aquesta tecnologia és que permet identificar cada peça mitjançant un codi encriptat indeleble sense possibilitat de ser manipulat ni falsificat.

La subvenció que ha concedit la Unió Europea per aquest projecte és de 200.000 euros, gairebé un 80% del qual serà gestionat per la Fundació Dalí. Aquest projecte està liderat pel Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Dalí. L'equip de treball està format per Montse Aguer com assessora experta, Laura Bartolomé com a directora del projecte, Isabella Kleinjung en qualitat de responsable dels Serveis Jurídics de la Fundació Dalí, Clara Silvestre com a directora adjunta del projecte, i Anisa Chaer, com a responsable d'Administració.

La durada del projecte és de dos anys i preveu la publicació d'una web específica i la celebració d'una conferència internacional per difondre'n els resultats.

Veure totes les notícies

Objecte surrealista de funcionament simbòlic Objecte surrealista de funcionament simbòlic

Premsa

Més informació a comunicacio(ELIMINAR)@fundaciodali.org