Notícies. La Fundació Dalí aprova el seu Codi Ètic

Figueres, maig de 2023

La Fundació Dalí ha aprovat un codi ètic amb l'objectiu d'enfortir el funcionament de l'organització, incrementar la transparència d'una institució amb vocació de servei d'interès general i generar confiança en el sector fundacional.

L'han de complir tots els professionals i col·laboradors que treballen o participen en el compliment de les finalitats de la Fundació, així com els membres del Patronat. Aquest document regeix l'activitat de la Fundació amb un comportament ètic i determina els principis d'actuació que han de guiar les decisions i conductes en el desenvolupament de la missió i els fins de la institució.