Missió fundacional

La Fundació Gala-Salvador Dalí és una entitat cultural privada que té per missió, tal i com recullen els seus estatuts, "promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar, al territori de l'Estat espanyol i al de qualsevol altre estat, l'obra artística, cultural i intel·lectual del pintor, els seus béns i drets de qualsevol naturalesa; la seva experiència vital, el seu pensament, els seus projectes i idees i obres artístiques, intel·lectuals i culturals; la seva memòria i el reconeixement universal de la seva genial aportació a les Belles Arts, a la Cultura i al pensament contemporani".

Va ser creada el 23 de desembre de 1983 al Castell de Púbol per voluntat expressa de Salvador Dalí i Domènech. Des del principi, Salvador Dalí la va presidir i dirigir directament. La seva mort, el 23 de gener de 1989, va obrir un període de transició fins que, l'any 1991, el Patronat de la Fundació va nomenar Ramon Boixadós i Malé president de l'entitat. El Patronat el 14 de març de 2016 el va ratificar en el càrrec.

Des d'aleshores, la Fundació ha anat actualitzant el seu organigrama, atesa la necessitat de crear una organització dinàmica, eficaç i amb capacitat per generar nous projectes per portar a terme la tasca encomanada per Salvador Dalí.

El logotip de la Fundació va ser dissenyat pel mateix Dalí. Rememora els passejos en barca que solien fer ell i Gala a Portlligat. 

Fotografia de Torre Galatea

Memòries anuals i estudis econòmics

"Objecte: article 4t. - La Fundació té per objecte promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar..."