Missió fundacional

La Fundació Gala-Salvador Dalí és una entitat cultural privada que té per missió, tal i com recullen els seus estatuts, "promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar, al territori de l'Estat espanyol i al de qualsevol altre estat, l'obra artística, cultural i intel·lectual del pintor, els seus béns i drets de qualsevol naturalesa; la seva experiència vital, el seu pensament, els seus projectes i idees i obres artístiques, intel·lectuals i culturals; la seva memòria i el reconeixement universal de la seva genial aportació a les Belles Arts, a la Cultura i al pensament contemporani".

Va ser creada el 23 de desembre de 1983 al Castell de Púbol per voluntat expressa de Salvador Dalí i Domènech. Des del principi, Salvador Dalí la va presidir i dirigir directament. La seva mort, el 23 de gener de 1989, va obrir un període de transició fins que, l'any 1991, el Patronat de la Fundació va nomenar Ramon Boixadós i Malé president de l'entitat fins l’agost de 2017. L’ha succeït en el càrrec Jordi Mercader i Miró.

Des de 1991, la Fundació ha anat actualitzant el seu organigrama, atesa la necessitat de crear una organització dinàmica, eficaç i amb capacitat per generar nous projectes per portar a terme la tasca encomanada per Salvador Dalí.

El logotip de la Fundació va ser dissenyat pel mateix Dalí. Rememora els passejos en barca que solien fer ell i Gala a Portlligat. 

Fotografia de Torre Galatea

Memòries anuals i estudis econòmics

"Objecte: article 4t. - La Fundació té per objecte promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar..."