Gala Dalí. La vida secreta. Diari inèdit

Montse Aguer, Ignacio Vidal-Folch, Estrella de Diego i textos originals de Gala Dalí

Traducció de Carles Andreu

Epíleg de Ignacio Vidal-Folch
Pròleg de Estrella de Diego
Presentació de Montse Aguer
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2011
Galàxia Gutenberg / Cercle de Lectors, 2011

Editat en català, castellà.