La Col·lecció

Dalí i Domènech, Salvador

Eco geològic. La Pietà

Data
1982
Tècnica
Oli sobre tela
Dimensions
100 x 100 cm
Ubicació
Teatre-Museu Dalí

Oli titulat Eco geològic, ja que a Dalí li va agradar la repetició de la forma del nas de la figura central de la Pietat de Miquel Àngel, en forma de roques que constituïa així una imatge d’eco. Els tons verdosos de la tela, una mica depriments, corresponen a l’època en què s’anuncia la decadència de Gala i quan l’obra de Dalí és fruit d’una profunda malenconia i tristesa en rememorar el passat. També en aquests moments utilitza freqüentment la iconografia miquelangelesca.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014.

Reserva de drets

Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala – Salvador Dalí.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.

Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

  • Eco geològic. La Pietà

    Eco geològic. La Pietà