La Col·lecció

Dalí i Domènech, Salvador

Aurora, migdia, capvespre i crepuscle

Data
1979
Tècnica
Oli sobre contraplacat
Dimensions
122 x 244 cm
Ubicació
Teatre-Museu Dalí

Oli que sorgeix a partir del suggereriment del Centre Georges Pompidou de París a l’artista de presentar obres d’última època a l’antològica Dalí, celebrada en aquest museu parisenc del 18 de desembre de 1979 al 14 d’abril de 1980. És una obra pintada amb vertiginoses vibracions de color aplicades sobre la superfície de l’obra, sovint directament del tub, no de manera sistemàtica, ja que hi ha espais que expressen pau o silenci i d’altres, acumulació intensa. Tot el quadre està perfectament lligat amb l’ombra a primer terme en lleugera diagonal ascendent, que ordena i trava tota la composició. Dalí representa el pas del temps en una sola obra, a la manera de l’alemany Altdorfer, que pinta tot el desenvolupament d’una batalla en una sola tela. Dalí reprodueix el dia, amb la hieràtica figura femenina de l’Àngelus de Millet que es va repetint i només ens en modifica la visió les vibracions de diferents valors i tons acumulades amb major o menor densitat segons el seu desig.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014.

Reserva de drets

Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala – Salvador Dalí.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.

Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

  • Aurora, migdia, capvespre i crepuscle

    Aurora, migdia, capvespre i crepuscle