La Col·lecció

Dalí i Domènech, Salvador

Apoteosi del dòlar

Data
1965
Tècnica
Oli sobre tela
Dimensions
300 x 400 cm
Ubicació
Teatre-Museu Dalí

En aquesta tela, com al seu Teatre-Museu, plasma Dalí totes les tendències, els mites i les obsessions que l’han acompanyat al llarg de la seva vida. Recordem-ne alguns: Duchamp a mà esquerra vestit de Lluís XIV, amb el tocador de llaüt de Watteau sobre el cap. L’aposentador José Nieto de Las Meninas de Velázquez, que apareix fins a tres cops. A frec del Duchamp-Lluís XIV, el perfil d’Hermes de Praxítel·les que té a l’ombra del nas la figura de Goethe i a la comissura dels llavis, el retrat de Vermeer de Delft. A mà dreta del quadre, Dalí es pinta a si mateix com a Velázquez en l’acte de retratar Gala, al costat de la qual apareix la doble imatge del rostre de Beatriu de Dante, que és alhora un Quixot agenollat. A sobre, s’hi poden contemplar els exèrcits derrotats de Napoleó, mentre que, a la part superior esquerra, distingim els soldats de la batalla de Tetuan en ple esforç (reminiscències, els uns de Meissonier i els altres de Fortuny).

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014.

Reserva de drets

Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala – Salvador Dalí.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.

Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

  • Apoteosi del dòlar

    Apoteosi del dòlar