La Col·lecció

Dalí i Domènech, Salvador

Figura i drapejat en un paisatge

Data
1935
Tècnica
Oli sobre tela
Dimensions
55,5 x 46 cm
Ubicació
Teatre-Museu Dalí

L'origen del llençol d'aparença fantasmagòrica sembla haver estat suggerit per una fotografia que Dalí va fer el 1932 a Portlligat, en què es pot veure Gala i René Crevel mig amagats rere un llençol. Les figures cobertes amb roba, totalment o parcialment, apareixen en algunes obres d'aquest període. L'angoixa volumètrica es manifesta en el núvol del centre de la tela, que contrasta amb la profunditat del paisatge i la solitud del personatge. El 1934 Dalí publica l'article "Les nouvelles couleurs du sex-appeal spectral" en el número 5 de la revista Minotaure.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014.

Reserva de drets

Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala – Salvador Dalí.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.

Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

  • Figura i drapejat en un paisatge

    Figura i drapejat en un paisatge