La Col·lecció

Dalí i Domènech, Salvador

Elements enigmàtics en un paisatge

Data
1934
Tècnica
Oli sobre fusta
Dimensions
72,8 x 59,5 cm
Ubicació
Teatre-Museu Dalí

Els “elements enigmàtics” que apareixen en aquesta obra s’apleguen sota un cel d’una lluminositat especial i intensa. La figura principal és la del pintor Vermeer de Delft que apareix a la part central de l’obra. Vermeer és un dels pintors de referència de Dalí, que representa una influència important al llarg de tota la seva obra. El paisatge que té al davant, tal com ens diu en el títol, presenta “elements enigmàtics”. Així, a la part inferior dreta de l’obra, veiem el Dalí nen, vestit de mariner, que sosté un cèrcol i un os i, al seu costat, asseguda d’esquena, trobem la figura d’una dida fent una tasca inconcreta. Ambdós elements són molt recurrents en el Dalí surrealista, i especialment el d’aquest moment.

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2014.

Reserva de drets

Els drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí i, per tant, de les reproduïdes en aquesta pàgina web, són titularitat de l'Estat Espanyol, cedits en exclusiva a la Fundació Gala – Salvador Dalí.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, queda prohibida la reproducció (total o parcial), la distribució, la transformació, la comunicació pública, la posada a disposició interactiva, així com qualsevol altra explotació, per qualsevol mitjà, de les obres contingudes en aquesta pàgina web.

Qualsevol explotació de les obres de Salvador Dalí queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia a VEGAP (91 532 66 32/ 93 201 03 31; www.vegap.es) i d'obtenir la corresponent llicència. La infracció dels drets de propietat intel·lectual de les obres de Salvador Dalí serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

  • Elements enigmàtics en un paisatge

    Elements enigmàtics en un paisatge